Ön itt van: Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

STAN TOOLS AND NAILS KFT

Az adatkezelési tájékoztató célja
A Stan Tools And Nails Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Stan Tools And Nails Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.stanleytools.hu/adatvedelem.html, http://www.bostitchtools.hu/adatvedelem.html, http://www.stanleyhydraulic.hu/adatvedelem.html, http://www.dewalttools.hu/adatvedelem.html, http://www.blackanddeckercompressors.hu/adatvedelem.html, címen.
A Stan Tools And Nails Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A Stan Tools And Nails Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja  ügyfelei  információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Stan Tools And Nails Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Stan Tools And Nails Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
A honlapunkon regisztrált felhasználók adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
Vásárlóinknak a regisztráció folyamán meg kell adniuk személyes adataikat (név, telefonszám, e-mail stb.). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések pontos teljesítése érdekében kérjük és tároljuk. Ügyfélszolgálatunk az Ön adatait arra használja, hogy szükség esetén felvegye Önnel a kapcsolatot, és teljesítse a megrendeléseket.
Regisztrált felhasználóink a honlapunkon megadott adatokat bármikor megváltoztathatják.
Az Stan Tools And Nails Kft. lehetővé teszi vásárlói számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a cégünk nyilvántartásából. Ehhez kérjük, küldjön egy e-mailt az info@stanleytools.hu címre, amelyben pontosan feltünteti a regisztrációkor megadott e-mail címét és nevét.

Az adatkezelő adatai
Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info@stanleytools.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
Név: Stan Tools And Nails Kft.
Székhely: 2363 Felsőpakony, Kőrösi út 8.
Cégjegyzék szám: 13-09-171479
Adószám: 25005064-2-13
Képviselő: Reményi Áron
Telefonszám: +36303394410
E-mail: info@stanleytools.hu

A kezelt személyes adatok köre
Regisztrációs során megadandó személyes adatok
Ügyfél regisztráció során:
Név, Cím, E-mail, Telefonszám
Termék regisztráció során:
Termék gyártási szám, Termék megnevezés, Név, E-mail, Telefonszám.

Technikai adatok
A Stan Tools And Nails Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;
- hitelessége és hitelesítése biztosított;
- változatlansága igazolható;
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
A Stan Tools And Nails Kft. az adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a  véletlen  megsemmisülés ellen.
A Stan Tools And Nails Kft.  olyan  műszaki,  szervezési  és  szervezeti  intézkedésekkel  gondoskodik  az  adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Stan Tools And Nails Kft. az adatkezelés során megőrzi.
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
- a sértetlenséget: megvédi  az információnak  és a feldolgozás  módszerének a pontosságát és teljességét;
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre   álljanak   az   ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik) feladata
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait,  amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen  sütik  célja,  hogy  a  látogatók  maradéktalanul  és  zökkenőmentesen  böngészhessék  a Stan Tools And Nails weboldalát,  használhassák  annak  funkcióit,  és  az  ott  elérhető  szolgáltatásokat.  Az  ilyen  típusú  sütik érvényességi  ideje  a  munkamenet  (böngészés)  befejezéséig  tart,  a  böngésző  bezárásával  a  sütik  e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Stan Tools And Nails Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Stan Tools And Nails Kft. információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok
Online rendelés során:
Név, Cím, E-mail, Telefonszám
Online árajánlat során:
Név, Cím, E-mail, Telefonszám

Hírlevélhez kapcsolódó adatok
A honlapunkon történő regisztrációkor minden felhasználó automatikusan feliratkozzik az e-mailben küldött ingyenes hírlevelére, amelyben akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk a felhasználókat. A hírlevélre történő előfizetés a későbbiekben bármikor lemondható az info@stanleytools.hu e-mail címen.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja
Általános adatkezelési irányelvek
A Stan Tools And Nails Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Munkaviszony létesítésére irányuló adatkezelések
- Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok
- A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve, születési ideje, helye, anyja neve, lakcím, képesítési adatok, fénykép, telefonszám, e-mail cím, a jelentkezőről készített munkáltatói feljegyzés (ha van).
- A személyes adatok kezelésének célja:  jelentkezés,  pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az érintettet
tájékoztatni kell arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.
- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
- A  személyes  adatok  címzettjei,  illetve  a  címzettek  kategóriái:  a  Társaságnál munkáltatói  jogok  gyakorlására  jogosult  vezető,  munkaügyi  feladatokat  ellátó munkavállalók.
- A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezés, pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törölni kell. Törölni kell annak adatait is, aki jelentkezését, pályázatát visszavonta.
- A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrizheti meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lezárását követően kell kérni a jelentkezőktől.

Szerződő partnerek adatainak kezelése
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,  szerződési  kedvezmény  nyújtása  céljából  kezeli  a  vele  vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja  nevét, lakcímét,  adóazonosító  jelét,  adószámát,  vállalkozói,  őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát,  e-mail  címét,  honlap-címét,  bankszámlaszámát,  vevőszámát (ügyfélszámát,  rendelésszámát),  online  azonosítóját. Ezen  adatkezelés  jogszerűnek  minősül  akkor  is,  ha  az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez   szükséges.   A   személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózásifeladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.
Az érintettet  személyes  adatai  adatfeldogozó  részére  történő  átadásáról tájékoztatni kell.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
A kezelhető  személyes  adatok  köre:  a  természetes  személy  neve,  címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója, jelszava.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés adó-és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
A Társaság jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén, törvényben  előírt  adó  és számviteli kötelezettségek teljesítése(könyvelés, adózás) céljából  kezeli a vevőként, szállítóként vele  üzleti  kapcsolatba  lépő természetes  személyek  törvénybenb meghatározott  adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám, név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:  név,cím, a gazdasági műveletet  elrendelő  személy  vagy  szervezet  megjelölése,  az  utalványozó és  a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. éviCXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes  adatok  tárolásának időtartama  a  jogalapot  adó  jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Kifizetői adatkezelés
A  Társaság  jogi  kötelezettség  teljesítése  jogcímén,  törvényben  előírt  adó  és járulékkötelezettségek  teljesítése, adóelőleg,  járulékok  megállapítása, bérszámfejtés,  társadalombiztosítási  ügyintézés céljából  kezeli  azon  érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak,  egyéb  juttatásban  részesülők – adótörvényekben  előírt  személyes  adatait,  akikkel  kifizetői  (2017:CL.  törvény az adózás rendjéről (Art.) 7.§ 31.) kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Art. 50.§-a határozza  meg,  külön  is  kiemelve  ebből: a  természetes  személy  természetes személyazonosító  adatait  (ideértve  az  előző  nevet  és  a  titulust is),  nemét, állampolgárságát, a  természetes  személy  adóazonosító  jelét,  társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek,  a  Társaság  kezelheti  a  munkavállalók  egészségügyi  (Szja  tv.  40.§)  és szakszervezeti   (Szja   47.§(2)   b./)   tagságra   vonatkozó   adatokat   adó   és járulékkötelezettségek  teljésítés  (bérszámfejtés,  társadalombiztosítási  ügyintézés) céljából.
A személyes adatok tárolásának időtartama  a  jogalapot  adó  jogviszony megszűnését követő 8 év.
A személyes adatok címzettjei:  a  Társaság adózási,  bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói.

Adatkezelés pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítése céljából
A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, pénzmosás és terrorizmus-finanszírozása  megelőzése  és  megakadályozása  céljából  kezeli  ügyfelei,  ezek képviselői,  és  a  tényleges    tulajdonosoknak  a  pénzmosás  és  a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) meghatározott adatait:
- természetes  személy
- családi  és  utónevét,
- születési  családi  és  utónevét,
- állampolgárságát,
- születési  helyét,  idejét,
- anyja  születési  nevét,
- lakcímét,  ennek  hiányában  tartózkodási  helyét,
- azonosító okmányának típusát és számát; lakcímet igazoló hatósági igazolványa számát,  a bemutatott okiratok másolatát. (7.§).
A  személyes  adatok  címzettjei:  a  Társaság ügyfélkiszolgálással  kapcsolatos feladatokat  ellátó  munkavállalói,  a  Társaság  vezetője  és  a  Társaság  Pmt.  szerinti kijelölt személye.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2))

Felhívjuk a Stan Tools And Nails Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikatadják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi  CXII. törvény -  az információs önrendelkezési  jogról  és az információ-szabadságról(Infotv.);
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);      2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
- 2017.  évi  LIII.  törvény  –  a  pénzmosás  és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és megakadályozásáról (Pmt.);
- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes  adatai  (vagyis  azok  az  adatok,  amelyek  az  Ön  személyével  kapcsolatba  hozhatók)  a következő   módon   kerülhetnek   a   kezelésünkbe:   egyfelől   az   internetes   kapcsolat   fenntartásával összefüggésben  az  Ön  által  használt  számítógéppel,  böngészőprogrammal,  internetes  címmel,  a látogatott    oldalakkal    kapcsolatos    technikai    adatok    automatikusan    képződnek    számítógépes rendszerünkben,  másfelől  Ön  is  megadhatja  nevét,  elérhetőségét  vagy  más  adatait,  ha  a  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer  az  érintett  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a  belépéskor,  illetve  kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az az arra feljogosított alkalmazottak férnek hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk.

Adatfeldolgozók megnevezése
Társaságunk  a  honlapja  fenntartásához  és  kezeléséhez adapt feldolgozókat vesz igénybe,  akik az  IT  szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és  ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli  a  honlapon  megadott személyes adatokat, az  általa  végzett  művelet  a  személyes  adatok  tárolása a szerveren.

Társaságunk IT szolgáltatói
Név: Flór Szoftver Kft.
Székhely: 1192 Budapest, Zoltán utca 51. fsz. 2.
Cégjegyzék szám: 01-09-954086
Adószám: 23123968-2-43
Képviselő: Flór Csaba
Telefonszám: +36309484116
E-mail: flor@florszoftver.hu

A  Társaságunk  az  adó  és  számviteli  kötelezettségei   teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

Társaságunk könyviteli szolgáltatója
Név: Váriné Szemmelróth Ildikó
Székhely: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor Út 6. B.
Adószám: 68463067-1-42
Képviselő: Váriné Szemmelróth Ildikó
Telefonszám: +36304125994
E-mail: merlegigazolas@gmail.com

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen   adatfeldolgozók   Társaságunktól megkapják   a   megrendelt   termék  kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Ezen szolgáltatók:
Általános postai szolgáltatások
Név: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám:10901232-2-44
E-mail: uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog                                                                
A Stan Tools And Nails Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyesadatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.és  34.  cikk  szerinti  minden  egyes  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
Az érintett hozzáféréshez való joga.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz  és  a  következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon:  az  adatkezelés  céljai;  az érintett   személyes   adatok   kategóriái;   azon   címzettek   vagy   címzettek   kategóriái,   akikkel,   illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának  joga;  az  adatforrásokra  vonatkozó  információ;  az  automatizált  döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy   az   ilyen   adatkezelés   milyen   jelentőséggel   bír,   és az   érintettre   nézve   milyen   várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a Stan Tools And Nails Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog
- Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Stan Tools And Nails Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra  már nincs szükség abból  a célból, amelyből  azokat gyűjtötték  vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
- Az  adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:  a  véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   közérdek   alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a Stan Tools And Nails Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:      
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az  adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás                                                       
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási  hatóság, a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Stan Tools And Nails Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.